Spiritismul

Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Leviticul 19:31)

Şi mai spune:

Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui. (Leviticul 20:6)

Şi ca să înţelegem ce păcat grav era acesta înaintea lui Dumnezeu, mai citez şi pasajul următor:

Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletniceşte cu ghicirea să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele lor să cadă asupra lor.” (Leviticul 20:27)

Rabin celebru-a doua venire a lui Iisus va avea loc în 2022

Unul dintre principiile de bază ale iudaismului este credinţa că Mesia (mashiach-mĕşǐ֥yẖa în ebraică) poate sosi în orice moment. BIN

A doua venire a lui Iisus Hristos va avea loc în anul 2022. Cel puțin asta susține rabinul israelian Yosef Berger.PhotoÎn anul 2022 se va forma o nouă stea care va fi vizibilă pe cer, iar acest eveniment anunță sosirea Mesiei. Berger este convins că se va întâmpla acest lucru și se bazează pe ceea ce scrie în Vechiul Testament.

Berger afirmă că în Thora iudaică se vorbește despre ridicarea unei stele deasupra Israelului, moment astronomic care va coincide cu venirea lui Iisus pe Pământ.

Rabinul vorbește și despre informațiile profetice oferite de cartea Zohar, o importantă carte de misticism a evreilor din secolul XVI. Acolo, conform lui Berge, scrie că Mântuitorul va apărea odată cu formarea noii stele, programată pentru anul 2022.

Berger se bucură de aprecierea a peste 3 miliarde de persoane din întreaga lume. Presa israeliană susține că multe din profețiile sale s-au împlinit de-a lungul timpului, scrie Breaking Israel News